Villkor & Regler

  • 1) Fullmax ska utföra arbetet enligt ovan angivna tidpunkter. Fullmax ska utföra tjänsten enligt städbeskrivningen i bilaga 1.
  • 2) Kunden ska tillhandahålla det arbetsmaterial som krävs för att tjänsten kan utföras på sätt som framgår av bilaga 1. I det fall leverantören tillhandahåller arbetsmateriel påförs denna kostnad på fakturan.
  • 3) Kunden faktureras månatligen, för närvarande den 20:e i varje månad. Betalning ska då ske senast tio(30) dagar från det att fakturan utfärdats. Räntelagens (1975:635) regler gäller vid försenad betalning.
  • 4) Fullmax garanterar att vi innehar såväl F-skattesedel som ansvarsförsäkring (omfattande beställd tjänst).
  • 5) I det fall tjänsten inte är i enlighet med vad som avtalats ska Fullmax beredas möjlighet att avhjälpa felet.
  • 6) Kunden ska betala till Fullmax halva arbetskostnaden, eller mer om kunden närmar sig eller har överskridit en skattereduktion på 50 000 kronor. Resterande del får Fullmax av Skatteverket.
    Det är kundens ansvar att ge Fullmax information om hur stor del av skattereduktionen kunden har nyttjat för husarbete under året. Om Fullmax inte får tillbaka resterande femtio procent från skatteverket, debiterar Fullmax kunden det beloppet, inklusive 99kr för administrativa kostnader.
  • 7) Till detta avtal hör även en bilaga, bilaga 1 – städbeskrivning.